Jestes tutaj:   Start Sprawy załatwiane w IS Zwrot VAT - VZM Obowiązujący od dnia 1.01. 2011 roku - Wykaz materiałów budowlanych do zwrotu VAT z wniosków VZM

 
Obowiązujący od dnia 1.01. 2011 roku - Wykaz materiałów budowlanych do zwrotu VAT z wniosków VZM PDF Drukuj Email

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

1

2

3

1ex 08.12.11.0Piaski naturalne – wyłącznie piasek przeznaczony do celów budowlanych
208.12.12.Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir
3ex 16.10.10.Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane - wyłącznie:- klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone z drewna tropikalnego;- listwy dębowe do parkietów;- deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego;- listwy przyścienne z drewna liściastego;- klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna liściastego
4ex 16.10.21.0Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe - wyłącznie:- tarcica podłogowa strugana z drewna iglastego;- listwy przyścienne z drewna iglastego;- kostka brukowa z drewna iglastego i liściastego, inna niż nasycona;- drewno iglaste pozostałe nienasycone (łącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), inne niż: boazeria, tarcica podłogowa nasycona, listwy przyścienne nasycone;- drewno liściaste nienasycone pozostałe, inne niż listwy i ramy do obrazów, boazeria;- klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna liściastego (obrobione)
516.22.10.0Gotowe płyty podłogowe
616.23.11.0Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
7ex 16.23.20.0Prefabrykowane budynki z drewna - wyłącznie budynki prefabrykowane mieszkalne
8ex 17.24.11.0Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne – z wyłączeniem przezroczystych papierowych materiałów okiennych
9ex 20.30.22.0Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające - wyłącznie:- kity szklarskie i kity budowlane uszczelniające;- nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe na fasady, ściany wewnętrzne, sufity, itp.
10ex 20.52.10.0Kleje - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu, przeznaczone do sprzedaży detalicznej
11ex 22.21.21.0Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych - wyłącznie rury, przewody i węże przeznaczone do stosowania w budownictwie
12ex 22.21.29.0Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych – wyłącznie przeznaczone do stosowania w budownictwie
13ex 22.21.41.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych - wyłącznie:- płyty z polistyrenu spienionego (styropianu);- płyty komórkowe z poliuretanów
14ex 22.21.42.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe - wyłącznie płyty faliste z poliestrów
15ex 22.23Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - z wyłączeniem:- zbiorników, kadzi, cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 22.23.13.0);- stolarki okrętowej (PKWiU ex 22.23.14.0);- linoleum i pokryć podłogowych gumowych (PKWiU ex 22.23.15.0)
16ex 22.29.29.0Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych - wyłącznie prefabrykowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków
17ex 23.11Szkło płaskie – wyłącznie szkło budowlane
18ex 23.12Szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce - wyłącznie szkło budowlane
19ex 23.14.12.0Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin - inne niż maty szklane bezalkaliczne
20ex 23.19.12.0Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach - z wyłączeniem witraży
2123.31.10.0Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne
22ex 23.32Cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny – z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU ex 23.32.13.0)
2323.42Wyroby sanitarne ceramiczne
24ex 23.5Cement, wapno i gips - z wyłączeniem dolomitu kalcynowanego lub spiekanego (PKWiU 23.52.30.0)
25ex 23.6Wyroby z betonu, cementu i gipsu - z wyłączeniem wyrobów ze sztucznego kamienia "Lastrico" (w tym pomników i nagrobków), innych niż: płyty parapetowe, płyty okładzinowe stopni schodowych i ścian oraz wykładziny posadzkowe
2623.99.12.0Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
27ex. 23.99.13.0Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących - z wyłączeniem:- kitów szpachlowych, szpachlówek, mas i wypełniaczy por asfaltowych i bitumicznych innych niż masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne- makadamu smołowego
28ex 23.99.19.0Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie:- wełna mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej;- wermikulit porowaty, iły porowate i podobne porowate materiały mineralne, włącznie z ich mieszaninami- inne niż żużel spieniony;- mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, pozostałe
29ex 24.10Żeliwo, stal i żelazostopy - wyłącznie:- wyroby płaskie walcowane na zimno i powlekane, ze stali;- wyroby płaskie walcowane na gorąco, ze stali (PKWiU ex 24.10.3) - inne niż pręty i profile grube;- sztaby i pręty ze stali szybkotnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane; walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane - inne niż grube;- wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU ex 24.10.54.0) - inne niż wyroby płaskie zwinięte (taśmy wąskie lub cięte), walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm ze stali innej niż niestopowa, nierdzewna lub szybkotnąca;- pręty walcowane na gorąco, ze stali (PKWiU ex 24.10.6) - z wyjątkiem prętów i profili grubych oraz prętów kutych ze stali szybkotnącej;- kształtowniki otwarte, obrobione na gorąco ze stali, ścianka szczelna ze stali oraz elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych ze stali (PKWiU ex 24.10.7) - z wyjątkiem prętów i profili grubych; profili ze stali niestopowej obrobionych na zimno powlekanych lub pokrywanych cynkiem; kształtowników kutych ze stali niestopowej; profili kutych ze stali niestopowej; ścianki szczelnej oraz kątowników spawanych, ze stali (PKWiU 24.10.74.0); elementów konstrukcyjnych torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali (PKWiU 24.10.75).
30ex 24.20Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali - z wyłączeniem półwyrobów z rurowni niezaliczanych do wyrobów gotowych
31ex 24.31Pręty ciągnione na zimno – z wyłączeniem profili obrobionych na zimno ze stali niestopowej nie powlekanych lub pokrywanych (PKWiU ex 24.31.10.0)
3224.32Wyroby płaskie walcowane na zimno, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
33ex 24.33.1Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno - z wyłączeniem profili ze stali niestopowej obrobionych na zimno powlekanych lub pokrywanych cynkiem
3424.33.20.0Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
3524.33.30.0Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej
3624.34Drut ciągniony na zimno
3724.42.24.0Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm
38ex 24.44.26.0Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów - z wyłączeniem rur i przewodów rurowych ze stopów miedzi oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi
3924.51.20.0Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa
4024.51.30.0Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa
4124.52.30.0Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa
42ex 25.11.10.0Budynki prefabrykowane z metalu - z wyłączeniem konstrukcji stalowych budynków jednokondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwu- i wielokondygnacyjnych, konstrukcji nośnych budowlanych z aluminium
43ex 25.11.23.0Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie:- elementy budowlane z blachy profilowanej i z blachy płaskiej, stalowe;- elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów;- elementy konstrukcyjne z blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych;- elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań - z żeliwa lub stali;- elementy budowlane stalowe i żeliwne: z kształtowników, wspornikowe, łączniki, osłony wykończeniowe dachowe i ścienne, elementy ogrodzeniowe, kraty;- elementy ramowe budowlane stalowe i żeliwne;- elementy budowlane - z aluminium;- płyty i elementy warstwowe budowlane z aluminium oraz segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową z okładziną aluminiową
44ex 25.12.10.0Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu - z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych
4525.21.11.0Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie
46ex 25.21.12.0Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu - z wyłączeniem kotłów parowych innych niż:- kotły grzewcze parowe stalowe i żeliwne dla budownictwa;- kotły grzewcze parowe stalowe
4725.21.13.0Części kotłów centralnego ogrzewania
48ex 25.29.11.0Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków – ze stali
4925.30.12.0Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną
5025.30.13.0Części wytwornic pary
51ex 25.72.12.0Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych - wyłącznie zamki w rodzaju używanych do drzwi inne niż zamki elektroniczne i szyfrowe
52ex 25.72.13.0Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie - wyłącznie okucia budowlane
53ex 25.72.14.0Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych - wyłącznie okucia budowlane
54ex 25.93.11.0Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej - wyłącznie sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej nieizolowane elektrycznie
55ex 25.93.12.0Drut kolczasty z żeliwa lub stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej - wyłącznie:- przewody napowietrzne z aluminium;- przewody napowietrzne z rdzeniem stalowym z aluminium
56ex 25.93.13.0Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie:- kraty, siatki i ogrodzenia z drutu stalowego, spawane na przecięciach;- kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym;- kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałeinne niż ogrodzenia i siatki z drutu
57ex 25.94.11.0Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące
58ex 25.99.11.0Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium - z wyłączeniem wyrobów z miedzi lub aluminium, innych niż syfony umywalkowe i pisuarowe
59ex 25.99.29.0Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie:- wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego - inne niż: kotwice, drapacze i ich części - z wyjątkiem odlewów żeliwnych (półfabrykatów do dalszej obróbki);- drabiny stanowiące elementy budowlane komunikacji, ze stali;- szczeble, ze stali;- osłony instalacji budowlanych, elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze stali lub aluminium;- elementy budowlane wyposażeniowe do czyszczenia obuwia oraz takie jak: uchwyty do rynien, rur spustowych, rur instalacyjnych (wodociągowych, gazowych, itp.), zespoły wywietrznika z pionu zsypowego, ze stali;- okładziny elewacyjne budowlane z aluminium;- grzejniki z aluminium;- osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów miedzi;- szyldy i tablice budowlane - z aluminium lub ze stali
60ex 26.51.52.0Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów - wyłącznie mierniki ciepła
61ex 26.51.63.0Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu – wyłącznie gazomierze, wodomierze, liczniki elektryczne prądu zmiennego
62ex 26.51.65.0Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne - wyłącznie reduktory membranowe
63ex 26.51.70.0Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli - wyłącznie termostaty, inne niż lotnicze
64ex 27.12.21.0Bezpieczniki do napięć <= 1000 V - wyłącznie podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia
6527.12.31.0Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć <= 1000 V
66ex 27.12.32.0Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1000 V - wyłącznie rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne
67ex 27.12.40.0Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - wyłącznie:- dla rozdzielni prefabrykowanych napowietrznych;- do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia (inne niż osprzęt do rozdzielni niskiego napięcia)
68ex 27.32.13.0Pozostałe przewody elektryczne do napięć <= 1000 V - wyłącznie:- przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, wyposażone w złączki, do napięć > 80 V, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji, inne niż przewody instalacyjne do urządzeń radiotechnicznych;- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi, wyposażone w złączki do napięć > 80 V, inne niż okrętowe;- przewody elektroenergetyczne niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, do układania na stałe: instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe;- przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, inne niż okrętowe i sygnalizacyjne normalno-wymiarowe;- przewody elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi, niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm;- przewody elektroenergetyczne, niewyposażone w złączki, do napięć > 80 V, ale < 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, do układania na stałe, instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe;- przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi, niewyposażone w złączki, do napięć > 80 V, ale < 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, inne niż okrętowe
69ex 27.32.14.0Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1000 V - wyłącznie:- przewody elektroenergetyczne instalacyjne;- przewody elektroenergetyczne uzbrojone;- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi i z żyłami aluminiowymi
70ex 27.33.14.0Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych - wyłącznie elementy izolacyjne dla budownictwa
71ex 27.40.24.0Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne - wyłącznie tablice i gabloty informacyjne budowlane
72ex 27.40.25.0Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach - wyłącznie:- oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do żarówek i żarówek halogenowych (z wyjątkiem reflektorów), inne niż zabezpieczone przed wnikaniem wody;- oprawy oświetleniowe przemysłowe (>= IP 20), do żarówek i świetlówek, stałe;- oprawy oświetleniowe przemysłowe (>= IP 20), do rtęciówek
73ex 27.51.25.0Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe - z wyłączeniem grzałek elektrycznych nurnikowych
74ex 27.51.28.0Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia - wyłącznie kuchenki elektryczne domowe, zawierające przynajmniej jedną płytę grzewczą i jeden piekarnik, włączając kuchenki gazowo-elektryczne
75ex 27.52.11.0Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny - wyłącznie:- urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe, na gaz, z piekarnikiem na gaz lub na gaz i inne paliwa, z żeliwa lub stali, inne niż piekarniki gazowe- kuchnie węglowe stałe
76ex 27.52.12.0Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe - wyłącznie:- piece grzewcze gazowe;- piece uniwersalne;- piece stałopalne;- piece żeliwne przenośne
77ex 27.52.14.0Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne - z wyłączeniem kolektorów słonecznych
78ex 27.52.20.0Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego - wyłącznie:- sprzęt do domowych urządzeń piecowych i kuchennych żeliwny (płyty kuchenne, ruszty, zasuwy kominowe, drzwiczki kuchenne i piecowe, kratki wentylacyjne, itp.);- krążki i komplety krążków kuchennych, żeliwne i stalowe
79ex 27.90.12.0Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych - wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia, inne niż:- izolatory elektryczne (z wyjątkiem szklanych i ceramicznych);- drut nawojowy izolowany;- kable i przewody elektryczne koncentryczne;- przewody elektryczne
80ex 28.13.14.0Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy - wyłącznie hydrofory
8128.21.11.0Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia
82ex 28.21.14.0Części pieców, palenisk i palników piecowych - wyłącznie części palników piecowych na paliwo ciekłe, stałe pyłowe lub na gaz; części mechanicznych podawaczy węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia
83ex 28.29.12.0Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy - wyłącznie:- urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody kotłowej;- filtry przykotłowe oleju
84bez względu na symbol PKWiUArmatura metalowa przemysłowa - wyłącznie:- armatura z żeliwa szarego;- zasuwy;- zawory;- przepustniceArmatura metalowa sieci domowej
85bez względu na symbol PKWiUUrządzenia do automatycznej regulacji i sterowania - wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń
86bez względu na symbol PKWiUPanele podłogowe i listwy przypodłogowe laminowane, wykonane na bazie płyty pilśniowej HDF, MDF lub na bazie płyty wiórowej
87bez względu na symbol PKWiUMembrany (przepony) paroprzepuszczalne pod pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadające zbrojenie, specjalną perforację lub nacięcia względnie wykonane z włókien syntetycznych

Objaśnienie:

ex -   przed symbolem PKWiU oznacza, że zakres wyrobów objętych wykazem jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI z dnia 27 września 2010 r. nr 11 poz. 35)


Wytworzył Wytworzył
Podmiot udostępniający: Izba Skarbowa w Olsztynie
Informację wytworzył: Iwona Szostak-Milewska
Informację wprowadził: Katarzyna Głąb
Data publikacji: 20.01.2011
Data otatniej zmiany: 27.01.2011

Historia zmian Historia zmian
brak