Jesteś tutaj:   Start Sprawy załatwiane w US Zwrot VAT - VZM Jak wyliczyć kwotę zwrotu VAT ?
 
Jak wyliczyć kwotę zwrotu VAT ? PDF Drukuj Email

Osoba fizyczna budująca czy też remontująca dom lub mieszkanie nie zawsze otrzyma zwrot podatku od wszystkich zakupów materiałów budowlanych. Ustawodawca określił limity kwoty zwrotu, które uzależnione są od rodzaju prowadzonej inwestycji oraz korzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej lub remontowej, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyliczoną kwotę zwrotu zaokrągla się do pełnych złotych.

A. Limity zwrotu dla osób niekorzystających z ulgi budowlanej i remontowej dla stawki 22%.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy, kwota zwrotu dla osób fizycznych niekorzystających z ulg w podatku dochodowym (budowlanej i remontowej) jest równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

  • 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami dotyczącymi inwestycji wymagających pozwolenia na budowę;
  • 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami, dotyczącymi inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę.

B. Limity zwrotu dla osób korzystających z ulg budowlanej i remontowej.

Osoby fizyczne, które korzystały na podstawie praw nabytych z ulg w podatku dochodowym, tj. korzystały z dużej ulgi budowlanej oraz/lub  korzystały w 2004 i 2005 roku z ulgi remontowej, kwota podlegająca zwrotowi jest równa 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn:

  • 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami dotyczącymi inwestycji wymagających pozwolenia na budowę;
  • 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami, dotyczącymi inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę.

C. Limity zwrotu w przypadku gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22%.

Kwota zwrotu określona w pkt A, równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, ma zastosowanie wyłącznie dla stawki 22 %. W przypadku gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22%, kwota zwrotu jest równa odpowiednio:  1)  65,22% - dla stawki 23%, kwoty podatku VAT wynikającej z faktur  2)  62,50% - dla stawki 24%, kwoty podatku VAT wynikającej z faktur  3)  60% - dla stawki 25%, kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

 

Jeżeli pierwszy wniosek, zostanie złożony w okresie stosowania stawki:

23% - limit kwoty zwrotu wynosi nie więcej niż 12,195%,

24% - limit kwoty zwrotu wynosi nie więcej niż 12,097%,

25% - limit kwoty zwrotu wynosi nie więcej niż 12% - kwoty stanowiącej iloczyn:
  • 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami dotyczącymi inwestycji wymagających pozwolenia na budowę;
  • 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami, dotyczącymi inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę.

Uwaga! Wskazane powyżej w pkt A, pkt B i pkt C limity zwrotu podatku, zgodnie z art. 3 ust. 6a ustawy, dotyczą okresów pięcioletnich, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszana jest w formie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowana w Dzienniku Urzędowym GUS. Informacja ta dostępna jest też na stronie internetowej GUS oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

Wytworzył Wytworzył
Podmiot udostępniający: Urząd Skarbowy w Olsztynie
Informację wytworzył: Zbigniew Szwejser
Informację wprowadził: Marcin Wierzbowski
Data publikacji: 12.11.2012
Data otatniej zmiany: 12.11.2012

Historia zmian Historia zmian
LPDataZdarzenieAutor
12012-11-12zmianaRenata Kostowska