Jesteś tutaj:   Start Podatek od spadków i darowizn - SD Przedmiot opodatkowania
 
 
Przedmiot opodatkowania PDF Drukuj Email

Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osobę fizyczną własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułem:

 • dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego
 • darowizny, polecenia darczyńcy
 • zasiedzenia
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci darowizny uczynionej przez spadkodawcę lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu
 • nieodpłatnej:
  • renty,
  • użytkowania,
  • służebności,
 • nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Historia zmian Historia zmian
LPDataZdarzenieAutor
12009-04-09zmianaIzabela Kaliszewska