ZWROTY Z ZEZNAŃ ROCZNYCH

P O M O C

Aplikacja do sprawdzenia postępu w załatwieniu zwrotu z zeznań rocznych.

Sposób korzystania z aplikacji :

  • * - pola obowiązkowe
  • PESEL/NIP - numer identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwszego podatnika na zeznaniu
  • kwota przychodu - wartość przychodu PO ZAOKRĄGLENIU do pełnych zł zadeklarowana za rok 2013.
Wybierz urząd skarbowy:

Należy wybrać Urząd Skarbowy, w ktorym złożono zeznanie roczne !!!